Tuesday, July 16, 2019

Reinaldo Arenas (II)
Autoepitafio

Mal poeta enamorado de la luna,
no tuvo más fortuna que el espanto;
y fue suficiente pues como no era un santo
sabía que la vida es riesgo o abstinencia,
que toda gran ambición es gran demencia
y que el más sórdido horror tiene su encanto.
Vivió para vivir que es ver la muerte
como algo cotidiano a la que apostamos
un cuerpo espléndido o toda nuestra suerte.
Supo que lo mejor es aquello que dejamos
-precisamente porque nos marchamos-.
Todo lo cotidiano resulta aborrecible,
sólo hay un lugar para vivir, el imposible.
Conoció la prisión, el ostracismo,
el exilio, las múltiples ofensas
típicas de la vileza humana;
pero siempre lo escoltó cierto estoicismo
que le ayudó a caminar por cuerdas tensas
o a disfrutar del esplendor de la mañana.
Y cuando ya se bamboleaba surgía una ventana
por la cual se lanzaba al infinito.
No quiso ceremonia, discurso, duelo o grito,
ni un túmulo de arena donde reposase el esqueleto
(ni después de muerto quiso vivir quieto).
Ordenó que sus cenizas fueran lanzadas al mar
donde habrán de fluir constantemente.
No ha perdido la costumbre de soñar:
espera que en sus aguas se zambulla algún adolescente.

Saturday, July 13, 2019

The Heart in Poems: Lois Pereiro (V)
(¿E serei eu tamén como Nerval, "le
ténébreux, le veuf...", o sen console,
Príncipe de Aquitania na torre abolida?
... Todo está escrito.
Sexa cal sexa o resultado do meu soño
apostado con cautela, estou sempre disposto
a embarcar no meu barco lento para China,
amado ou desamado...)

VI
Noites en branco coma sabas húmidas
nas circunvolucións do meu cerebro
tendidas sempre ó vento do perigo
da erupción e da combustión eterna
doutra pel desexada que ardería
no lume que a súa visión provocara.

En min aniñan sempre ano tras ano
as aves migratorias
que buscan climas cálidos
nun exilio forzado polo inverno
vencidos desarmados e cativos
os seus feridos corazóns perplexos
que a ardor vai tinguindo dun odio frío.

Unha estación no inferno, outra no ceo
temporalmente amable e despexado,
e ó final sempre a triste pulcritude
doutro ensaio xeral do soño eterno.

xuño, 95


En Poesía última de amor e enfermidade (1992-1995)

Monday, July 1, 2019

The Heart in Poems: Xela Arias (III)Trouxen augamel para agasallarte e senteime na escada
[á agarda
Non chegabas nunca e cansaba
Cosín cun fío os pensamentos todos e abrir a porta
Saín. Fun por tras de min deixando as pegadas no chan

e se tantas voltas viaxo de nervio aprisionado
se xiro terras e metais lenzos abertos
entrelazados
se escandalizo o interior derroto peixes lubinas
caranguexos

é que teño o corazón de auga derretida desbordando
vasos e piscinas
e veñan as aulas zoando coma corsarios
dos mares da palabra.